Mastercard pomáhá

Pomáháme spoločnými 
silami.

Uplynulý rok bol nesmierne náročný pre nás všetkých. Práve preto sme sa rozhodli podporiť projekty, ktoré si zaslúžia pozornosť v každej dobe.

V roku 2020 sme rozdelili 20 000 EUR.

Ďakujeme všetkým členom vernostného programu Mastercard Priceless Specials (ukončený k 15.12.2020), ktorí zbierali body za každý nákup a tie následne rozdelili medzi vybrané projekty. V prvej polovici roku sme sa zamerali na pomoc seniorom, v druhej na pomoc deťom.

Pomoc deťom

Podržať najzraniteľnejších, podporiť budúcnosť

Spoločnými silami sa nám podarilo podporiť deti a mládež z najrizikovejších skupín. Tento rok sme sa zamerali na deti z onkologických oddelení a deti vylúčené z bežného školského života kvôli zdravotným problémom, alebo deti z marginalizovaných rómskych komunít.

DEŤOM S RAKOVINOU

DEŤOM S RAKOVINOU

Deťom s rakovinou

Sme nezisková organizácia, ktorá zlepšuje podmienky a úspešnosť liečby na Klinike detskej hematológie a onkológie v NÚDCH v Bratislave. Naši pacienti vyžadujú náročnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť a zaslúžia si našu mimoriadnu pozornosť a podporu.

NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA

NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA

Hodina deťom

Pomáhame deťom a mladým ľudom, ktorí to potrebujú. Naša nadácia, ktorá prerozdeľuje financie organizáciám, pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom v ohrození, uskutočňuje verejnú zbierku celoročne.

NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA

NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA

Kto chýba v našich školách?

Ako znie jedna z prvých otázok učiteľov, keď sa začne vyučovanie? No predsa – kto chýba? Na Slovensku sú to predovšetkým deti so zdravotným znevýhodnením, deti s nadaním, ale aj tie z marginalizovaných rómskych komunít. Chceme to zmeniť.

Pomoc seniorom

Nezabúdať na tých, 
ktorí nám dali život

Naši starí rodičia a ďalší príbuzní si zaslúžia prežiť plnohodnotnú starobu plnú radosti. Aj vďaka vám sa nám podarilo podporiť projekty pre seniorov po celej republike.

INICIATÍVA KTO POMÔŽE SLOVENSKU

INICIATÍVA KTO POMÔŽE SLOVENSKU

#KtopomôžeSlovensku

Pomáhame tým, ktorí dôchodcom a ďalším potrebným po celom Slovensku zaisťujú prísun dôležitého zdravotníckeho materiálu a ochranných pomôcok.

JDS

JDS

Jednota dôchodcov na Slovensku

Dôchodkyne a dôchodcovia tvoria početnú skupinu našich občanov, ktorí sa aktívne zapájajú do diania v ich mestských častiach.

Ďakujeme vám za podporu vybraných projektov a naplnenie naše misie, spoločnými silami spájať komunity a robiť svet miestom na nezaplatenie.