Mastercard Sonic Brand

Platenie kartou Mastercard® 
má svoju melódiu

Mastercard Sonic Brand

Mastercard v roku 2019 rozšíril spôsoby prezentácie svojej značky o zvukovú podobu. Uvedenie zvukovej identity v rámci transformácie značky nasledovalo po zmene loga firmy na samotný symbol a nadväzuje tým i na zjednodušenie písania názvu do podoby s malým “c” uprostred.

Zvučky nachádzajú široké uplatnenie – od partitúr, cez zvukové logo a vyzváňacie tóny až po čakaciu melódiu telefónnych ústrední alebo zvuk označujúci úspešnú transakciu pri platení v obchode.

„Akustický prejav dodáva našej značke výrazne nový rozmer a je zásadnou súčasťou toho, ako ľudia spoločnosť Mastercard vnímajú a ako ju budú vnímať v budúcnosti. Vytýčili sme si náročný cieľ: vytvoriť melódiu Mastercard, ktorá bude pre firmu typická, bude ju autenticky vystihovať a zároveň bude použiteľná všade na svete a v ľubovoľnom hudobnom žánri. Je pre nás dôležité, aby naša zvuková značka nielenže posilňovala vnímanie firmy, ale zároveň aby ju prijali ľudia na celom svete,“ uviedol v roku 2019 Miroslav Lukeš, vtedajší generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre Českú republiku, Slovensko a Rakúsko.

Na tvorbe melódie sa podieľal rad hudobníkov, umelcov a agentúr z celého sveta, vrátane hudobného inovátora Mika Shinodu z populárnej hudobnej skupiny Linkin Park.

Charakteristická melódia Mastercard

Výsledkom je charakteristická a ľahko zapamätateľná Mastercard melódia, ktorú možno jednoducho prispôsobiť rôznym hudobným žánrom i kultúram, a ktorá sa prirodzene stáva súčasťou miestneho prostredia, pričom nestráca nič zo svojho uceleného globálneho hlasu. Používaním rôznych nástrojov a interpretácií v rôznych tempách vytvára priestor na prednes zvučky Mastercard v rozličných štýloch, od operného stvárnenia, cez filmový soundtrack po hravý variant, vrátane regionálnych variácií.

Predpokladá sa, že do roku 2022 dosiahne hodnota nákupov realizovaných pomocou hlasového ovládania 40 miliárd dolárov. Akustické identity tak poskytujú nielen nový rozmer prepojenia medzi firmami a spotrebiteľmi, ale zároveň spotrebiteľom umožňujú lepšie sa pohybovať, nakupovať a platiť v čoraz viac digitálnom a mobilnom prostredí.

Prvé predstavenie nového zvukového loga značky Mastercard sa odohralo v týždni pred udeľovaním hudobných cien Grammy (61. ročník), kedy Mastercard spustil nový multikanálový marketingový program za účasti herečky Camily Cabello. Potom nasledovala účasť na hudobných cenách BRIT Awards v Londýne a veľtrhu mobilných technológií Mobile World Congress v Barcelone.